Ik las deze zomer het boek Scaling Up van Verne Harnish, “The Growth Guy”. De Nederlandse versie van het boek is mede tot stand gekomen door Pieter van Osch.

20160717_213420 Scaling Up

Eenvoudig?

Aan het begin van het boek wordt een uitspraak van Albert Einstein aangehaald: ‘Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gehouden, maar ook niet eenvoudiger dan dat.’ Hoewel het laten groeien van een bedrijf een  ingewikkelde onderneming is, zijn te tools om dit te doen relatief eenvoudig.

Het boek zelf is ook eenvoudig, en daarmee doeltreffend,  van opzet. Het bevat compacte en goed leesbare hoofdstukken. De verwoording is helder en kernachtig maar er worden wel steeds suggesties gegeven voor verder lezen. Op een organische manier wordt een praktisch model neergezet.

Een model dat uiteindelijk moet leiden naar je Big Hairy Audacious Goal (BHAG: een geregistreerd merl van Jim Collins en Jerry Porras)

4D

Scaling Up presenteerd het 4 D-raamwerk:

 • Drivers (Kathalysatoren) zoals coaching, leren en technologie)
 • Demands (Aanjagers) verdeeld in mensen en processen
 • Dicipline (Routines) die de aandacht richt op de prioriteiten, data en vergaderritmes
 • Decisions (Beslissingen) gaan over de juiste vragen. Omdat we alle antwoorden al kennen, maar we alleen de vragen nog niet weten.

4 beloften

Het gebruik van het model komt met 4 beloften

 • Verdubbeling van de cashflow
 • Een verdrievoudiging van de winstgegevenheid ten opzicht van het gemiddeld van de bedrijfstak
 • Een grotere waarde van de onderneming in vergelijking met de concurrentie.
 • Belanghebbenden die met plezier aan dit groeiproces werken.

4 Beslissingen

Even terug naar het laatste punt van het 4D-model. De beslissingen omvatten 4 deelgebieden:

 • mensen
 • strategie
 • uitvoering
 • cash

De indeling van het boek volgt dit onderscheid. Elke van de 4 beslissingsgebieden wordt in 3 hoofdstukken uit de doeken gedaan.

Doen en leren

Volgens Harnish beschikken succesvolle mensen over de volgende kenmerken.

 • Een onverzadigbaar verlangen om te leren
 • Een onverbeterlijke neiging om te doen

Dit boek is een uitstekend hulpmiddel om deze kenmerken in je onderneming te activeren en cultiveren.

Een groot deel van de kennis in dit boek zal voor veel van de lezers niet nieuw zijn, maar het vormt een goede kapstok voor het praktische gedeelte. Dit samenspel schept een goede grond om aan de slag te gaan.

Roadmap

Het boek neemt je mee op een reis van niet stabiele en niet aflatende groei. Zij ziet het model zelfs als een groeiformule. Een methode met essentiële elementen die gevolgd dient te worden (de voorwaarden) maar die dan wel leiden tot het gewenste eindresultaat.

Er wordt wel benadrukt dat het oké is om bepaalde elementen in je eigen volgorde af te werken en daarbij je eigen snelheid aan te houden. Echter ook met de oproep om vandaag nog te beginnen en nooit meer te stoppen

Rockefeller Habits

Harnish schreef eerder over Rockefeller Habits. Over 10 gewoonten die ervoor zorgen dat je succesvol bent in het uitvoeren van je strategie. Deze tien gewoonten worden in dit boek opnieuw beschreven en geïntegreerd met de rest.

Conclusie

Ik opende Scaling Up met de vraag: “Hoe kun je als bedrijf groeien?” Ik sla het boek dicht met de vraag: “hoe kan een bedrijf NIET groeien?”

Helder.

En nu aan de slag. Op weg naar je Big Hairy Audacious Goal (BHAG®)